BARIŞMAQ

BARIŞMAQ – DALAŞMAQ Mən küsməmişəm ki, barışam. Mən dalaşmaq fikrində deyiləm (C.Əmirov).

BARIŞMAQ – VURUŞMAQ Xosrov deyirdi ki, gəlsin barışaq (S.Vurğun); Biz də aşpazlarla vuruşmuşuq (S.Vəliyev).

BARIŞIQLIQ
BASABAS

Значение слова в других словарях