BASDIRMAQ

BASDIRMAQ – ÇIXARTMAQ Çox pakizə... Sübh tezdən hamısını basdıraram (N.Vəzirov); O dirəkləri çıxartmaq lazımdır, əl-ayağa dolaşır.

BASABAS
BASMAQ

Значение слова в других словарях