BİRCİLDLİ

s. one-volume; ~ lüğət one-volume dictionary

BİRCƏRGƏLİ
BİRCİLDLİK

Digər lüğətlərdə