BOMBA

1. бомба; 2. бомбовый;
BOLTKƏSƏN
BOMBAÇI

Digər lüğətlərdə