CİSİM

is. [ ər. ]
1. Fəzanın müəyyən bir qismini dolduran maddə, materiya, şey; fəzada ayrıca şey. Bərk cisimlər. Maye cisimlər. Cisimlərin düşmə qanunu. Göy cisimləri (planetlər, ulduzlar).
// riyaz. Eni, uzunu, dərinliyi olan şey. Həndəsi cisimlər.
2. Bədən, vücud.
Oğlan, sən uşaqsan, cavansan hələ; Yenicə cisminə düşüb vəlvələ. M.P.Vaqif.
Yandırır cismimi eşqin havası; Bimürvət, demirsən, qar sinəmdə var. Aşıq Ələsgər.

// Cənazə.
Cismi yalnız gömülmüşdür; Qəbrə, parlaq gözəl əməlləri yox! S.Rüstəm.

Синонимы

  • CİSİM cisim bax 1. şey; 2. bədən
  • CİSİM mahiyyət — əsl — məğz — əsas — mətləb
  • CİSİM əşya — şey — maddə
  • CİSİM bədən — əndam — vücud — gövdə
CİRİNGİLTİ
CİSİMCİK

Значение слова в других словарях