DÖLLƏNMƏK

глаг.
1. оплодотворяться, оплодотвориться, быть оплодотворённым. Döllənmiş yumurta hüceyrəsi мед. оплодотворенная яйцеклетка
2. осеменяться, быть осемененным
3. котиться, окотиться (родить детенышей – об овце, козе, зайчихе и т.п. )
DÖLLƏNMƏ
DÖLLÜK

Digər lüğətlərdə