DÖRDƏLLİ

крепко-накрепко
DÖRDCƏRGƏLİ
DÖRDƏM

Digər lüğətlərdə