DÜÇAR

s.: ~ olmaq to strike*, to overtake*, to befall*; to encounter (d.); xəstəliyə ~ olmaq to be* struck by illness; Onlar bədbəxtliyə düçar oldular Misfortune over fell them, Disaster overtook them; eşqə ~ olmaq to fall* in love (with); düşmənə ~ olmaq to encounter the enemy; ~ etmək to expose (d.); bir kəsi təhlükəyə ~ etmək to expose smb. to danger

DÜBƏDÜ
DÜDƏMƏ

Значение слова в других словарях