DÜBBƏDÜZ

Sifətin çoxaltma dərəcəsini bildirir (dümdüz variantı da var). Düpdüz sözünün təhrifi ilə bağlıdır (dialektlərdə düppələmdüz kimi də işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DÜBARƏ
DÜBEYTİ

Digər lüğətlərdə