DAİMİ

DAİMİ – MÜVƏQQƏTİ Yalan müvəqqətidir, doğruluqsa daimidir (S.Rüstəm).

DAİMA
DAL

Значение слова в других словарях