damazlıq ehtiyatları

məhsulları, materialları

Dövlət sertifikatına malik, damazlıq məqsədilə yetişdirilən heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, rüşeymləri

damazlıq ehtiyatı
damazlıq heyvan