DAVAMİYYƏT

\[alm. Kontinutiöt; fr. Continuitè; ing. Continuity; lat. Continuitas; osm. tr. temadi; ər. ر آّدي \] – davamlı olaraq sürüb getmək. Daimi olmaq, sürüb getmək. Ayrı-ayrı elementlərdən mütəşəkkil olmayan bir reallıq qurma. Davam sözünə artırılan iyyət şəkilçisi ərəbcədə mövcud olan nisbi sifət şəkilçisinin qadın cinsində olan formasıdır. Bu şəkilçi ərəbcədən dilimizə transfer olunan xeyli sözdə mövcuddur \[Müqayisə et: mədəniyyət, bəşəriyyət, qalibiyyət, məğlubiyyət və s.\].
DAOİZM
DAVRANIŞ

Значение слова в других словарях