DRAMATURGİYA

I
сущ. драматургия:
1. драматическое искусство. Dramaturgiyanın vəzifələri задачи драматургии
2. собир. , лит. совокупность драматических произведений какого-л. писателя, народа, эпохи. Azərbaycan dramaturgiyası азербайджанская драматургия, C. Cabbarlı dramaturgiyası драматургия Дж. Джабарлы
3. теория построения драматического произведения. Dramaturgiyanın əsasları основы драматургии
II
прил. драматургический. Dramaturgiya nəzəriyyəsi драматургическая теория
DRAMATİZM
DRAMATURJİ

Digər lüğətlərdə