DUL

1. прил. хендеда(й); dul arvad хендеда паб (гъуьл кьейидалай кьулухъ гъуьлуьз хъфин тавунвай дишегьли); dul kişi хендеда итим (паб кьейидалай кьулухъ паб къахчун тавунвай итим); // dul qalmaq хендеда хьун, гъуьл (ва я паб) кьин; dul qoymaq хендеда авун (тун), садан гъуьл ва я паб яна рекьин; 2. сущ. хендеда паб ва я кас.
DUET
DULLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə