eşikağasılıq

eşikağasılıq
eşikağasıbaşılıq
eşikli