Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • exinokaktus

  exinokaktus

  Tam oxu »
 • exinokok

  exinokok

  Tam oxu »
 • exinokokkoz

  exinokokkoz

  Tam oxu »
 • exoaortoqrafiya

  exoaortoqrafiya

  Tam oxu »
 • exoensefaloqraf

  exoensefaloqraf

  Tam oxu »
 • exoensefaloqrafiya

  exoensefaloqrafiya

  Tam oxu »
 • exoensefaloqram

  exoensefaloqram

  Tam oxu »
 • exokardioqraf

  exokardioqraf

  Tam oxu »
 • exokardioqrafiya

  exokardioqrafiya (tib.)

  Tam oxu »
 • exokardioqram

  exokardioqram

  Tam oxu »
 • exokardiolokator

  exokardiolokator

  Tam oxu »
 • exokompensasiya

  exokompensasiya

  Tam oxu »
 • exokompensator

  exokompensator

  Tam oxu »
 • exolaliya

  exolaliya

  Tam oxu »
 • exolokasiya

  exolokasiya

  Tam oxu »
 • exolot

  exolot

  Tam oxu »
 • exomimiya

  exomimiya

  Tam oxu »
 • exooftalmoqraf

  exooftalmoqraf

  Tam oxu »
 • exooftalmoqrafiya

  exooftalmoqrafiya

  Tam oxu »
 • exoosteoskop

  exoosteoskop

  Tam oxu »
 • exopatiya

  exopatiya

  Tam oxu »
 • exopleks

  exopleks (inform.)

  Tam oxu »
 • exosimptomlar

  exosimptomlar

  Tam oxu »
 • ejeksiya

  ejeksiya

  Tam oxu »
 • ejektor

  ejektor

  Tam oxu »
 • ejektorlu

  ejektorlu

  Tam oxu »
 • ekametr

  ekametr

  Tam oxu »
 • ekipaj

  ekipaj

  Tam oxu »
 • ekistik

  ekistik

  Tam oxu »
 • ekistika

  ekistika

  Tam oxu »
 • eklampsiya

  eklampsiya (tib.)

  Tam oxu »
 • eklektik

  eklektik

  Tam oxu »
 • eklektik-ensiklopedist

  eklektik-ensiklopedist

  Tam oxu »
 • eklektika

  eklektika

  Tam oxu »
 • eklektiklik

  eklektiklik

  Tam oxu »
 • eklektisizm 2021

  eklektisizm

  Tam oxu »
 • eklektizm

  eklektizm

  Tam oxu »
 • eklezionim

  eklezionim

  Tam oxu »
 • ekliptika

  ekliptika

  Tam oxu »
 • ekloqa

  ekloqa

  Tam oxu »
 • ekobiomorf

  ekobiomorf

  Tam oxu »
 • ekobiomorflar

  ekobiomorflar

  Tam oxu »
 • ekobiont

  ekobiont

  Tam oxu »
 • ekobiontlar

  ekobiontlar

  Tam oxu »
 • ekocoğrafi

  ekocoğrafi

  Tam oxu »
 • ekofilosof

  ekofilosof (fəls.)

  Tam oxu »
 • ekofobiya

  ekofobiya

  Tam oxu »
 • ekofuturologiya

  ekofuturologiya

  Tam oxu »
 • ekogenetika

  ekogenetika

  Tam oxu »
 • ekogenez

  ekogenez

  Tam oxu »