EŞİLMƏK

f. 1. (torpaq) to be* dug up; 2. (sap, kəndir və s.) to be* twisted; 3. (papiros və s.) to be* rolled up

EŞİKAĞASI
EŞİM-EŞİM

Digər lüğətlərdə