ehkamlaşdırma

ehkamlaşdırma
ehkamlaşdırılmaq
ehkamlaşdırmaq