EHTİŞAMLA

zərf Ehtişamlı bir surətdə, əzəmətlə, möhtəşəm.
Qoca Qafqaz yaranandan yaşamışdır ehtişamla. M.Rahim.

EHTİŞAM
EHTİŞAMLI

Значение слова в других словарях