elektrikötürmə

elektrikötürmə
elektrikölçmə
elektrikötürücü

Digər lüğətlərdə