ENİNƏ

I. s. diametrical, transverse, cross; ~ kəsik transverse section, cross-section

II. z. in breadth / width, across; ~ kəsmək to cut* across

ENƏCƏK
ENİNƏ-UZUNUNA

Значение слова в других словарях