erkəkləşmək

erkəkləşmək
erkəkləşmə
erkəklik

Digər lüğətlərdə