ERKƏKLƏŞMƏK

f. bax erkəkləmək (2-ci mənada)

ERKƏKLƏŞDİRMƏK
ERKƏKLİK

Digər lüğətlərdə