EVÉN

is. Sibirin şimal-şərq rayonlarında yaşayan və evenklərə yaxın olan xalq və bu xalqa mənsub adam.
EVDOVŞANI
EVENCƏ

Значение слова в других словарях