eybəcərləşmə

eybəcərləşmə
eybəcərləşdirmək
eybəcərləşmək

Digər lüğətlərdə