eybəcərləşmək

eybəcərləşmək
eybəcərləşmə
eybəcərlik

Digər lüğətlərdə