eybəcərlənmək

eybəcərlənmək
eybəcərlənmə
eybəcərləşdirilmə

Digər lüğətlərdə