eyiləşdirilmək

eyiləşdirilmək
eyiləşdirilmə
eyiləşmə

Digər lüğətlərdə