fəaliyyətsizlik

fəaliyyətsizlik
fəaliyyətsiz
fəallaşdırıcı

Digər lüğətlərdə