fəaliyyətsizlik

fəaliyyətsizlik
fəaliyyətsiz
fəallaşdırılma

Digər lüğətlərdə