FƏS

Kəsik konus şəklində, əsasən, qırmızı rəngli, qotazlı baş geyimi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Mərakeşdə olan Fəs şəhərinin adının apelyativləşməsi (ümumiləşməsi) nəticəsində yaranmış sözdür.

Dünən buralarda başlarında qotazlı fəs, əyinlərində qırmızı şalvardan çox görüblər. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A.,B.A.)

FƏRZƏND FARS
FƏSİH ƏRƏB

Значение слова в других словарях