FAŞİZM

\[ital. Fascio – birlik, dəstə\] – maliyyə kapitalının ən mürtəce, şovinist, imperialist ünsürlərininaşıq terorçuluq diktaturası. Faşizmin hakim olduğu Almaniya ən yeni tarix ərəfəsində II dünya müharibəsinin törənməsinə səbəb oldu.
FASİQ
FATALİZM

Значение слова в других словарях