FANTAZİYA

\[alm. Enbildung, phantasie; fr. Fantasie; ing. phantasy; lat. = yun. – phantsia; osm. tr. hayal; ər. خ اُل \] – qarşılığında bir reallıq olmayan mənzərəli görüntü. Fantaziya, xəyal, görüntü sözləri ilə eyni anlamlarda Azərbaycan türkcəsində rast gəlinir. Misal üçün: Gözümə nəsə göründü. Xəyalın gözlərimdə canlandı. Fantaziyalarımın qurbanı oldum.
FAKT
FASİQ

Значение слова в других словарях