FAQQI

притворщик, симулянт
FAKÜLTƏ
FAQQILIQ

Digər lüğətlərdə