filmin ilkin materialları

Filmin çoxaldılması üçün lazım olan neqativ, kontratip, filmin nəzarət nüsxəsi, dialoq, monoloq, replika, səs və səs effektlərinin maqnit fonoqramlarının orijinalı

filmin çoxaldılması
filmin quruluşçu rejissoru