FORMULYAR

I
сущ. формуляр:
1. лист, книга, куда вносятся сведения о состоянии, эксплуатации, ремонте и т.д. механизма, сооружения. Təyyarənin formulyarı формуляр самолета, maşının formulyarı формуляр машины
2. библиотечная карточка с основными сведениями о данной книге
3. учётная карточка читателя
II
прил. формулярный. Formulyar qrif формулярный гриф
FORMULA
FORPOST
OBASTAN VİKİ
Formulyar
Formulyar – 1)hər hansı bir qurğu, mexanizm və s. haqqında əsas məlumatlar yazılan, onun işlənməsi, xarab olması, təmiri və s. müntəzəm surətdə qeyd olunan xüsusi dəftər və ya blank; 2)kitabxana kitablarının içinə qoyulan, habelə oxucuların onlardan istifadə etməsi haqqında orada qeydlər edilən uçot kartoçkası. Məsələn, kitabın formulyarı; 3)hər bir kitabxana oxucusu üçün doldurulan və ona verilən kitabların qeyd olunduğu kiçik dəftərçə. Məsələn, oxucunun formulyarı. R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.

Digər lüğətlərdə