FOT

Bax: fövt. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İndi işıq yeri görüb fürsəti fota verməyib yerindən qalxıb dedi... (“Koroğluynan Bolu bəy”) (İ.A., B.A.)

FİTNƏ-FEİL ƏRƏB
FOVCU-FOVCU

Значение слова в других словарях