gömrük nəzarəti zonalarında rejim qaydaları

Gömrük nəzarəti zonalarının sərhədlərində və onun daxilində, gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, eləcə də istehsalat və kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

gömrük nəzarəti
gömrük nəzarəti zonası