GÖRÜNMƏ

obyektin, yaxud hadisənin qavrayışında saxtalıq anını ifadə edən anlayış.
GÖK
GÖZƏL

Значение слова в других словарях