GÖZƏLLİK

ən yüksək estetik məziyyətli hadisələri səciyyələndirən estetik kateqoriya.
GÖZƏL
GÜC

Значение слова в других словарях