gülməşəkər

gülməşəkər
gülməli
gülmıx

Digər lüğətlərdə