GƏLİR

сущ. атай (къвезвай) пул, доход, къачур (къачузвай) менфят, къазанжи.
GƏLİNLİK
GƏLİRLİ

Значение слова в других словарях