GƏLİR

GƏLİR – ZƏRƏR Buna görə də Lyudmila bir drujinaçı kimi Ağəlinin gəlir mənbəyini aşkara çıxarmağı qərara almışdı (C.Əmirov); De görüm, onlardan nədir səmərə? Bəlkə də hər kəsə çatır zərəri (M.Ə.Sabir).

GƏLƏCƏK
GƏLİRLİ

Значение слова в других словарях