GERÇƏKLİK

Belə hesab edirəm ki, söz “görmək” feili zəminində yaranıb. Tarixən insanlar gördüklərini həqiqət hesab ediblər (“gör-gör, kor-kor”, “aşıq gördüyünü çağırar”, “dünya gör-götür dünyasıdır”…). Görcək sözü tədricən gerçək şəklini kəsb edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GEOTERMİYA
GERİ

Digər lüğətlərdə