GERİ

İrəli (əsli: iləri) kəlməsinin qəlibi üzrə yaranıb: iləri “il yer” (qabaq yer) deməkdir. Geri də (əsli: geyri) gey “arxa yer” deməkdir. Quyruq (əsli: Geyruq) kəlməsi də geri sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GERÇƏKLİK
GETTO

Digər lüğətlərdə