GERİ

GERİ – İRƏLİ Divarlar çəkilmişdi geri; yenə irəli gəldilər (R.Rza).

GERÇƏKLİK
GERİLƏMƏK

Значение слова в других словарях