GUŞƏNİŞİN

Farscadır, guşə “bucaq” (künc), nişin isə “oturan” deməkdir (bir küncə çəkilib oturan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GUŞAD
GÜBRƏ

Digər lüğətlərdə