HÜLQUMU OLMAMAQ

sirr saxlaya bilməmək, nə gəldi danışmaq; ~ ağzında söz qalmamaq (saxlamamaq), hülqumu boş olmaq.

HÜLQUMU QURUMAQ
HÜLQUMUNU ÜZMƏK