HƏZZ

\[alm. Lust; fr. Plaisir; ing. Pleasure; yun. Hedone; ər.ضٌّ ; tr. haz\] – Hissin içində yaşadığı vəziyyətin əsas xüsusiyyət-lərindən biri, ağrının əksinə xoşlanma, zövq alma, ləzzət alma.
HƏYƏCAN
HİCAB

Значение слова в других словарях