HƏDƏF

Ərəbcə müdafiə, dəf(etmək) sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HƏDDİ-BÜLUĞ
HƏDİK

Digər lüğətlərdə