HACILEYLƏK


1. bax leylək.
Bahar çağı hacıleyləklər; Qaranquşlar gələrmiş. R.Rza.

2. zar. Uzundraz, boyu həddindən artıq uzun adam haqqında.
[Səkinə Rüstəmə:] Yuxuma qara-qura gətirən sənin bu uçulmuş dayaqlarındır, bu hacıleylək Yarməmməd, bu goreşən, saman altdan su yeridən yastı Salmandır. M.İbrahimov.

Синонимы

  • HACILEYLƏK HACILEYLƏK (zool.) Çinarın başında hacıleylək yuva tikmişdi (Ə.Haqverdiyev); LEYLƏK Leylək hərçi istəyirdi yuvasına qayıtsın, vurub salırdılar (Ə

Этимология

  • HACILEYLƏK Anadolu türkləri buna “Hacı-baba” deyirlər, farslarda hacıleylək kimi işlədilir. Bizdə bəzən, sadəcə, “ley” deyirlər
HACIBƏRİBAX
HACIMƏNƏBAX

Значение слова в других словарях